AB ve Sağlık Sektörü

Toplam 351 sayfadan oluşan ve Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (ATAUM) 25 nolu araştırma dizisi olarak, Ankara Üniversitesi Basımevi tarafından basılmış olan kitap, XII bölümden oluşuyor.